Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Affisch queerutställning

Ny queerkonstutställning på Fenix

Publicerad 2022-11-11 08:15
Lördagen den 12 november klockan 14.00-18.00 är det vernissage för en queerkonstutställning kallad ”Bögsex” på Fenix Ungkulturhus. Utställningen är signerad Sarah Ahlin Schwanbom.

Utställningen pågår under två veckor med start måndagen den 14 november med avslut fredagen den 25 november. Den innehåller fotografier, noveller, dikter och digitala konstverk med fokus på queer kärlek. Utställningen har tagits fram i samarbete med Julia Larsson, Katarina Babič och Sam Nilsson.

Själva vernissagen är öppen för alla som är intresserade, men resterande utställningstiden är den endast öppen för Fenix målgrupp – det vill säga ungdomar från sjunde klass upp till 25 år. Under vernissagen kommer Sarah att läsa upp dikter och noveller.

Så här förklarar konstnären valet av själva namnet på utställningen:

- Ordet “bögsex” är något som många tolkar som vulgärt och äckligt. Detta trots att bögsex i sig bara betyder sex som sker mellan queerpersoner. Med denna utställning vill jag utmana antagandet att bögsex borde ses som något fult eller opassande. Jag vill upplysa de otroligt vackra och meningsfulla utbyten som sker mellan människor som har bögsex med varandra, säger Sarah Ahlin Schwanbom.

Queerutställningen handlar i grunden om frågor som rör normkritik, identitet, sexualitet och könsroller – ett område där Fenix Ungkulturhus arbetar med att möta ungas funderingar.

- Utställningen utmanar vår syn på kön och sexualitet genom att lyfta fram olika sätt att se på och uttrycka queer, normbrytande kärlek och sex. Konst som denna är viktig då de berör ämnen som annars inte brukar få synas i det offentliga rummet. Fenix är en plats för kreativitet, för ungas röster att höras och samtal att föras. Allt det möts i utställningen som öppnar upp för viktiga samtal om normer, uttryck och identitet, säger Alex Lithander, som är ungdomslots vid Fenix Ungkulturhus.

Fenix Ungkulturhus finns på Jungmansgatan 41A, Visby.

Till Fenix hemsida