Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nu kan föreningar söka elkostnads- och energieffektiviseringsstöd

Publicerad 2022-11-08 10:47
Region Gotland har inrättat två stöd som nu är sökbara för föreningar som driver egen anläggning inom idrott, samlingslokal/bygdegård och kultur. Det är ett elkostnadsstöd samt ett investeringsstöd för energisparande åtgärder.

Elpriserna förväntas stiga i vinter i förhållande till tidigare år, vilket kan komma att få stora konsekvenser för föreningar som äger och driver egen anläggning. Region Gotland har tagit fram ett elkostnadsstöd för de föreningar som äger och driver egen anläggning inom idrott, samlingslokal/bygdegård samt kultur. Stödet är för perioden 1 september 2022 till 30 april 2023 och täcker kostnadsökningen jämfört med samma period 2021–2022.

Elkostnadsstödet är uppdelat på två delar, för faktiska kostnader september och oktober, samt uppskattad kostnad november 2022 till april 2023. Den uppskattade kostanden baseras på en schabloniserad kWh-kostnad på 4,50 kronor. Den är framtagen av Vattenfall och avstämd med GEAB.

För föreningar som driver idrottsplatser och samlingslokaler/bygdegårdar finns även ett investeringsstöd. Det går till insatser som är energieffektiviserande och gör verksamheten mindre utsatt för framtida förändringar i elpriset.  Maxbeloppet som kan sökas är 200 000 kronor, varav den summan kan utgöra högst 90 procent av total investering. Vid beviljat stöd sker utbetalning i förskott i december 2022 och sedan har föreningen fram till vecka 45 2024 att redovisa färdigt projekt.

För att kunna söka stöden måste föreningen vara registrerad i Region Gotlands föreningsregister.

Elkostnadsstödet söks via e-tjänsten: https://etjanst.gotland.se/Elkompensation

Investeringsstödet söks via e-tjänsten: https://etjanst.gotland.se/investeringsstod-energieffektivisering

Mer information finns på: https://www.gotland.se/elkompensation

Vill du veta mer kontakta:
Per Wallstedt, fritidsstrateg
E-post: per.wallstedt@gotland.se
Telefon: 0498- 26 96 31