Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nu kan du som fyllt 65 år eller ingår i en riskgrupp boka tid för vaccination mot säsongsinfluensa.

Publicerad 2022-11-07 08:18
Vaccinationsbokningen mot säsongsinfluensa öppnar idag för personer som fyllt 65 år och för personer i riskgrupp. I morgon den 8 november börjar vaccinationerna på öns vårdcentraler.
Personer som fyllt 65 år eller ingår i en riskgrupp rekommenderas att vaccinera sig för att inte bli allvarligt sjuka av influensa eller av en följdsjukdom, som lunginflammation. Vaccinationen behöver uppdateras inför varje ny säsong, eftersom influensaviruset ändrar sig lite varje år och skyddet mot svår infektion avtar med tiden.
 
Vi vet inte hur årets influensasäsong kommer att bli, men eftersom vi har haft väldigt lite influensa de senaste två åren när covid-19 har dominerat, så finns det en risk för att skyddet mot influensa är lågt hos många, och därför extra viktigt att se till att vaccinera sig, säger smittskyddsläkare Maria Amér.
 

Tidsbokning 

Privata vårdcentraler kontaktas direkt för tidsbokning, via telefon eller på 1177.se. För vårdcentraler inom Region Gotland kan man boka tid i appen Alltid öppet. Det går också att ringa till sin vårdcentral (knappval Vaccination) eller ringa direkt till bokningen på telefon 0498-26 98 00 (knappval säsongsinfluensa). Bokningen är nu öppen för personer som fyllt 65 år eller ingår i en riskgrupp. 
 
Det finns också en rekommendation för sammanboende till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar att vaccinera sig, men dessa behöver betala för sin vaccination. Bokning görs på telefon 0498- 26 98 00.
 

Vaccination mot influensa erbjuds kostnadsfritt till:

Personer som fyllt 65 år (i detta fall ska man ha fyllt 65 år, inte bara födelseåret)
Gravida efter graviditetsvecka 12
Personer med kronisk hjärt- eller lungsjukdom, lever- eller njursvikt
Personer med diabetes typ 1 eller 2
Personer med kraftigt nedsatt immunförsvar (på grund av sjukdom eller behandling)
Personer med alkohol- eller narkotikaberoende
För personer som inte fyllt 65 år och inte heller ingår i en riskgrupp så kommer det också att finnas möjlighet att vaccinera sig, men till en kostnad. Bokningen öppnar för allmänheten  i senare i november.
 
Mer information om säsongsinfluensa samt vilka som rekommenderas vaccin finns även på www.gotland.se/influensavaccination samt 1177.se