Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Stenar på strand.

Särskilda uppdrag kultur och hälsa 2022

I september 2022 utlyste Region Gotland särskilda uppdrag till professionella kulturaktörer för insatser och aktiviteter inom området kultur och hälsa. 28 ansökningar inkom och av dessa tilldelades 10 uppdrag.

Kriterierna var bland annat att den sökande skulle vara aktiv och verksam professionell kulturskapare på Gotland och ha en projektidé som har potential att möta olika delar inom Region Gotlands verksamheter inom skola, vård och omsorg.

Urvalet gjordes av medarbetare på Kulturenheten i samarbete med kulturutvecklarna. I urvalsprocessen vägdes erfarenhet av pedagogiskt arbete gentemot de prioriterade målgrupperna barn, unga och äldre samt en bredd av idéer och upplägg. 

De beviljade projekten riktar sig bland annat till personal som jobbar med barn med särskilda behov, unga som drabbats av eller löper risk för psykisk ohälsa, personer med fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsvariationer, äldre samt personer drabbade av långvarig stress, trauma eller depression.

Projekten kommer nu matchas med verksamheter som arbetar med de tilltänka målgrupperna. Är du intresserad av att veta mer om respektive insats? Arbetar du inom en verksamhet som möter barn, unga och äldre som kan bli mottagare för något av de tilldelade uppdragen? Kontakta projektledare Emelie Appelholm-Bergbohm via 073-765 84 05 eller emelie.appelholm-bergbohm@gotland.se för matchning och mer information.

I nedanstående länk kan du se tilldelningen samt korta beskrivningar av de beviljade projekten. Projekten ska vara genomförda och redovisade senast den 31 december 2023.