Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Byta gymnasieskola eller program

Ångrar du ditt gymansieval? Oavsett hur noga du har tänkt efter så kan det visa sig att programmet eller skolan du valt inte passar dig, eller så kanske du helt enkelt ska flytta och byta ort.

Ju tidigare du kommer på att du vill byta program eller gymnasieskola, desto lättare blir det för dig att klara alla kurser. Genom ett tidigt byte (innan skolstart eller några veckor in på utbildningen) slipper du läsa ikapp, gå om ett år eller läsa ytterligare kurser för att hänga med i undervisningen på ditt nya gymnasieprogram.

För att kunna byta program/gymnasium måste det finnas lediga platser kvar för dig på det gymnasieprogram du vill gå istället. 

Går du i bytesfunderingar: kontakta studie- och yrkesvägledaren på din nuvarande skola. Tillsammans kan ni göra upp en plan för dina fortsatta studier.

Om du ska flytta till en annan kommun är din nya kommun skyldig att erbjuda dig en utbildningsplats på något av sina gymnasium. Du bör även då kontakta din nuvarande studie- och yrkesvägledare som hjälper dig med kontakterna och att se över vilka kurser du kan få tillgodoräknade och om du behöver läsa ikapp något. Detta för att du inte ska missa kurser som du behöver till ditt slutbetyg.

Länk till sida med kontaktuppgifter till studie- och yrkesvägledare

Om du avbryter din utbildning

Om du avbryter en gymnasieutbildning är du välkommen tillbaka till gymnasieskolan fram till och med det första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år.

Ungdomar som saknar studiemotivation och av olika skäl inte börjar eller hoppar av gymnasiet och istället sitter hemma utan sysselsättning, kan få stöd. Ungdomskraft finns till för att motivera och engagera unga i åldern 16-20 år att förändra sin situation och skapa en framtidsplan.

Läs mer om hur du får kontakt