Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Klamydiatest via nätet utökas med gonorrétest

Publicerad 2022-11-07 08:04
Under hösten 2012 blev det möjligt att göra klamydiatest via nätet på Gotland. Den 1 november utökades testet till att även innefatta gonorré.
– Syftet med att införa klamydiatest via nätet var att underlätta för fler att både våga och kunna testa sig om de har haft oskyddat sex. Ett hinder för att testa sig kan vara att man bor långt ifrån en mottagning. Det kan också upplevas känsligt att besöka vården för att få testet utfört, säger Maria Amér, smittskyddsläkare i Region Gotland och tillägger:
 
– Erbjudandet om att beställa klamydiatest via nätet har tagits emot väl bland invånarna. Eftersom alla klamydiaprov nu även analyseras för gonorré, vill vi självklart utöka e-tjänsten till att innefatta även det. 
 
Både klamydia och gonorré är sjukdomar som behandlas med antibiotika. Det ska vara lätt att testa sig så att den som är smittad ska kunna få behandling och på så sätt bryts  smittkedjor. Att alla klamydiaprov också analyseras för gonorré är viktigt så att fler kan få hjälp och behandling.  

Testet är enkelt, smidigt och gratis – och går till så här:

  • Du som har fyllt 15 år och är folkbokförd på Gotland kan logga in på webbplatsen 1177.se för att beställa ett gratis klamydia- och gonorrétest.
  • Testet skickas till dig med post i ett diskret kuvert inom några dagar.
  • Du tar provet själv genom att lämna ett urinprov. Om du har möjlighet lämnar du också ett slidprov som du tar med en bomullspinne.
  • Du skickar in provet för analys. Allt står i instruktionerna som följer med testet.
  • Du får svar inom en vecka. Om du vill kan du få ett sms eller mejl när provsvaret kommit. Logga in på 1177.se för att läsa svaret.