Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Annons 4 november

Publicerad 2022-11-04 07:00
Här hittar du Region Gotlands samannons som publiceras i lokaltidningarna fredagen den 4 november 2022.
En samannons publiceras varje vecka i GA och GT, med information om vad som är på gång inom Region Gotland. I vanliga fall publiceras den på lördagar men då det är röd dag (Alla helgons dag) i morgon så kommer kommer annonsen i tidningen idag, fredag.