Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Karriärväxla till lärare genom Teach for Swedens ledarskapsprogram

Bli lärare genom ledarskapsprogrammet!

Publicerad 2022-11-03 09:31
Genom Region Gotlands samarbete med Teach for Sweden har du med akademisk examen inom matematik, teknik eller naturvetenskap möjlighet att karriärväxla till lärare.

Du kan då gå Teach for Swedens tvååriga ledarskapsprogram och samtidigt arbeta på en högstadieskola här på Gotland. Parallellt med arbetet i skolan läser du in en lärarexamen via Luleå tekniska universitet, får en personlig ledarutvecklare från Teach for Sweden och erhåller 100 % lön.

Genom att dela med dig av din kunskap och erfarenhet gör du en ovärderlig insats för barnen, och för framtidens samhälle.

Ansökan till ledarskapsprogrammet är nu öppen!