Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Erbjud praktikplats

Dagens skolelever är morgondagens kollegor. Var med och väck intresset för just din arbetsplats eller yrkeskategori hos unga som funderar på utbildning, jobb, yrke och framtid eller studerande som snart är redo att gå ut i arbetslivet. 

Det finns ett antal områden där du som företagare eller organisation kan samverka med oss.

Till exempel genom att erbjuda praktikplatser (prao på högstadiet, APL på gymnasiet, LIA inom vuxenutbildning) och feriejobb.

PRAO- Praktisk arbetslivsorientering