Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Konstnären Jonna Hägg utsedd att leda uppstart av nytt ungdomsråd på Visby lasarett

Som en del av Region Gotlands projektsatsning på kultur och hälsa utlystes tidigare i höstas ett uppdrag till en konstnär att tillsammans med personal inleda ett nytt ungdomsråd på Visby lasarett. Uppdraget har tilldelats den gotländska konstnären Jonna Hägg, som tillsammans med rådet kommer att fokusera på den offentliga konsten i vårdmiljöerna inom barn och ungdomsmedicinsk verksamhet.
Jonna Hägg (f. 1989, Visby) bor och verkar på Gotland. Hennes arbete har bl.a. visats på Uppsala Konstmuseum, Gotlands Konstmuseum, Galleri Box (Göteborg) och Obra (Malmö). Jonna Hägg arbetar med en kombination av skulptur, installation, ljud och hantverkstekniker. 
 
– Det känns otroligt värdefullt att bli tilldelad uppdraget som handledare för uppstartsprojektet med nya ungdomsrådet. Jag hoppas kunna inspirera och vägleda ungdomarna så att deras önskemål av nyinköp av offentlig konst kommer fram på rätt sätt, säger Jonna Hägg.
 
Satsningen på ett ungdomsråd syftar till att skapa delaktighet i den miljö där barn och unga vistas inom barn- och ungdomsmedicinsk verksamhet. 
 
– Vi har sedan tidigare haft planer på att starta ett ungdomsråd med syftet att få delaktighet från våra patienter. Detta projekt gav oss draghjälp att komma igång och det känns väldigt roligt. Det är oerhört viktigt för oss att patienterna får vara med och forma vården. Där är miljön en viktig del, säger Stina Eliasson, verksamhetschef och överläkare vid barn-och ungdomsmedicinska verksamheten och centrala barnhälsovårdsenheten.
 
Jonna Hägg kommer att agera som handledare för deltagarna i rådet och samarbeta med personalen inom verksamheten samt med intendenten för Region Gotlands konstsamling. Rådet kommer att ha i uppgift att reflektera över de rum och miljöer som finns inom barn- och ungdomsmedicinsk verksamhet på lasarettet och ge förslag på hur dessa kan förbättras genom offentlig konst. 
 
Under månadsskiftet november/december ska projektgruppen överlämna sina önskemål och reflektioner till inköpsgruppen för offentlig konst hos Region Gotland. Inom ramen för satsningen avsätter Region Gotland 100 000 kronor till konstinköp som kommer att basera sig på rådets önskemål.