Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nu rivs Alléskolan

Den 1 november påbörjades rivningen av gamla Alléskolan i Visby. En ny skola ska byggas på samma plats. Inflyttningen är beräknad till höstterminen 2024.

Under byggtiden är elever och personal evakuerade till tillfälliga lokaler på Södervärnskolan.