Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Petra Larsson förskolerektor och Lena Gustavsson verksamhetschef för Region Gotlands förskolor.

Förskolan Gotland förkovrade sig i språkutveckling under lovet

Publicerad 2022-11-01 10:08
Under höstlovet kompetensutvecklar Förskolan Gotland sig. Igår måndag samlades cirka 560 deltagare från alla öns förskolor inklusive de fristående för att lyssna på föredrag och diskutera tillsammans. I fokus för dagen låg barns språkutveckling och de insikter och verktyg som kan användas för att främja barns språk.

Under gårdagen pratade Anne-Marie Körling, som är lärare, föreläsare och tidigare läsambassadör om barns upptäckande av språket och Catarina Sjöberg, som är en ansedd logoped, pratade bland annat om det språkliga stöd som kan ges genom språklekar i förskolan. Det har också funnits utrymme för deltagarna att samlas i ett mindre format för workshops och gruppdiskussioner utifrån föreläsningarnas innehåll.

Det övergripande syftet med denna kompetensutvecklingsinsats är att stärka språkutvecklingen i svenska, särskilt för barn som har ett annat dagligt umgängesspråk i hemmet än svenska.

- Vi har fördjupat oss inom detta med språkutveckling inom Förskolan Gotland en längre tid. Det är ju en självklarhet – språket är ju basen för varje barns lärande i stort, säger Petra Larsson, rektor för Visbys västra förskolor. Hon har tillsammans med Förskolan Gotlands ledningsgrupp planerat för innehållet kompetensutvecklingsdagen.

- Jag hoppas att de som deltagit igår tar med sig inspiration och förståelse för hur enkelt det är att leka och lära med ord. Förskolan och våra pedagoger har ett oerhört viktigt uppdrag. Om barnen får tillgång till språket och orden får de ett bättre vuxenliv – det finns det evidens för i forskningen. Ett barn som kan 5000 ord i förskoleklass kommer att klara gymnasiet. Språket är viktig nyckel för att kunna vara delaktig i samhället, säger Lena Gustavsson som är verksamhetschef för Region Gotlands förskolor.

Kompetensutvecklingsinsatsen finansieras genom statsbidraget för bättre språkutveckling i förskolan.

Relaterad länk: Forskningsrapport om Bokstart Gotland - en lässatsning för barn 0–3 år