Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vaccination mot säsongsinfluensa

Publicerad 2022-10-28 15:30
Den 8 november börjar vaccinationerna mot säsongsinfluensa på vårdcentralerna. Bokningen öppnar i etapper, på måndag 31 oktober öppnar bokningen för den första gruppen som är personer födda 1947 eller tidigare.

Vilka rekommenderas att vaccinera sig?

Personer som fyllt 65 år rekommenderas att vaccinera sig mot säsongsinfluensa, det görs kostnadsfritt på en vårdcentral. I första hand på den vårdcentral där man är listad. Detsamma  gäller personer som är yngre men som riskerar att få en allvarlig infektion, som till exempel har kronisk hjärt- eller lungsjukdom, diabetes eller som är gravida. Det finns också en rekommendation för sammanboende till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar att vaccinera sig, men dessa behöver betala för sin vaccination.
 

Vaccination mot influensa erbjuds kostnadsfritt till:

Personer som fyllt 65 år eller är äldre
Gravida efter graviditetsvecka 12
Personer med kronisk hjärt- eller lungsjukdom 
Personer med kronisk lever- eller njursvikt
Personer med diabetes typ 1 eller 2
Personer med kraftigt nedsatt immunförsvar (på grund av sjukdom eller behandling)
Personer med alkohol- eller narkotikaberoende
 

Vaccinationsbokning på vårdcentraler inom Region Gotland

Personer födda 1947 eller tidigare kan från och med måndag 31 oktober boka tid på vård-centralerna inom Region Gotland via appen Alltid öppet. Det går också att ringa till sin vårdcentral (knappval Vaccination) eller ringa direkt till bokningen på telefon 0498-26 98 00 (knappval säsongsinfluensa). De privata vårdcentralerna kontaktas direkt för tidsbokning.
 
Hemse Vårdcentral – drop-in 10/11, 17/11 och 24/11. Klockan 15–18. I övrigt tidsbokning.
Slite Vårdcentral – Endast tidsbokning, ej drop-in
Vårdcentral Visby Norr– Endast tidsbokning, ej drop-in
Vårdcentral Wisby Söder– Endast tidsbokning, ej drop-in
Trygghetspunkten i Klintehamn – Endast tidsbokning, ej drop-in
 
För personer som fyllt 65 år eller som ingår i en riskgrupp öppnar bokningen den 7 november (vecka 45). Då öppnar bokningen även för sammanboende till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar, vaccinationen kostar dock för dem som inte själva  tillhör en riskgrupp. 
 
För personer som inte fyllt 65 år och inte heller ingår i en riskgrupp så kommer det ändå att finnas möjlighet att vaccinera sig, men till en kostnad. Bokningen öppnar för allmänheten  i slutet av november (vecka 48) 
 
Mer information om säsongsinfluensa samt vilka som rekommenderas vaccin finns på gotland.se/influensavaccination samt 1177.se