Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Simon Häggström. Foto: Ola Axman

Föreläsning 7 november: Kunskap som vaccin mot prostitution – porrens påverkan på människor

Publicerad 2022-10-28 09:14
Kom med på en föreläsning om hur porr förskjuter normen och förväntningar på relationer och sexualitet. Föreläsare Simon Häggström har arbetat inom Polisen mot prostitution och människohandel. Han har även skrivit flera böcker om prostitution, människohandel och samhällsproblem med stora konsekvenser.

Tid: Måndag 7 november, klockan 18.30-20.00

Plats: Aulan, Wisbygymnasiet, Säves väg 10 i Visby
Alla är välkomna! Ingen anmälan. Kostnadsfritt.

Mer om föreläsningen - skillnader i makt påverkar vår vardag och möjliggör sexhandel

Simon Häggström har föreläst för Wisbygymnasiets elever vid ett flertal tillfällen. En sak som blir tydlig genom Simons böcker och föreläsningar är att sexhandel bygger på skeva maktstrukturer, sådana strukturer som gymnasieeleverna också upplevde finns i deras egen vardag. Eleverna har samtalat om hur detta påverkar dem, som en del i skolans värdegrundsarbete. 

Läs mer om Simon Häggströms föreläsningar på Wisbygymnasiet

Ladda ned inbjudan till föreläsningen - 7 november 2022

Arrangör och kontakt

Föreläsningen arrangeras av Region Gotland, Polisen, Länsstyrelsen Gotland och Finsam Gotland