Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Drönarflygningen vid Visby lasarett är inställd

Publicerad 2022-10-28 08:35
På grund av de rådande väderförhållandena kommer den tidigare annonserade drönarflygningen vid Visby lasarett inte att genomföras under fredagen den 28 oktober.
Syftet med den planerade drönarflygningen var att skapa en informationsfilm som ska användas i Region Gotlands kommunikation.
 

Har ni frågor om vår drönarverksamhet kontakta oss via dronare@gotland.se