Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Annons 29 oktober

Publicerad 2022-10-29 07:00
Här hittar du Region Gotlands samannons som publiceras i lokaltidningarna lördagen den 29 oktober 2022.

En samannons publiceras varje vecka i GA och GT, med information om vad som är på gång inom Region Gotland. Denna lördag är det en vaccinationsannons och en med övrig information.