Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Brit Stakston (foto: Lena Dahlström), Dr. Patrick Prax (foto: privat) och Jakob Berglund Rogert (foto: privat).

Välkommen till årets MIK-dag

Publicerad 2022-10-27 11:46
MIK står för medie- och informationskunnighet och brukar beskrivas som förmågan att förstå och förhålla sig kritisk till information och innehåll i medier och andra kommunikationskanaler. Den 2 november är alla intresserade välkomna till årets MIK-dag med tema spelkunnighet.
Evenemanget är kostnadsfritt och riktar sig främst till pedagoger från Gotlands grund- och gymnasieskolor men alla som är intresserade av att fördjupa sina kunskaper inom MIK är välkomna. Observera att antalet platser är begränsat och att du behöver anmäla dig på förhand.

Spelkunnighet är årets tema

Årets MIK-dag på Gotland har spelkunnighet som tema och dagen inleds med ett bredare anslag om MIK-frågorna, med mediestrategen och författaren Brit Stakston, utifrån det förändrade omvärldsläget med ett krig i Europa och ett nyligen genomfört val i Sverige. 
 
Under dagen kommer vi även att gästas av två föreläsare från institutionen för speldesign på Uppsala Universitet. Dr. Patrick Prax, som har arbetat med problematiskt spelande och spelberoende, kommer att föreläsa om den mörka och ljusa sidan av spel. Speldesignern och studierektorn på institutionen, Jakob Berglund Rogert, kommer berätta om speldesign som verktyg för lärande.

Om evenemanget

MIK-dagen pågår kl. 9–16.30 i Ljusgården, Rådhuset Visborg, Visby.
 
Anmäl dig senast tisdag 1 november till: sandra.froberg@gotland.se