Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vägen till arbete - Inspirationskväll på Vuxenutbildningen 9 november

Välkommen till en kväll för dig som vill veta mer om yrken, utbildningar, språkstöd och jobbmöjligheter som kan ta dig till hela vägen till arbete och karriär inom skola, vård och omsorg.

Vill du bli en av våra medarbetare? Inom äldreomsorg, omsorgen om personer med funktionsnedsättning, förskola, fritidshem och grundskola. 

Kom och inspireras av elever och medarbetare som berättar om sin väg till studier och arbete. Träffa studie- och yrkesvägledare och rekryterare som ger dig tips och råd för att du ska våga ta nästa steg i livet.

Datum: Onsdag den 9 november 2022
Tid: 17.00 – 19.00
Plats: Hörsalen, Vuxenutbildningen, Gesällgatan 7 i Visby.

Program

17.00 – Välkommen
Kvällens moderator hälsar välkommen och presenterar programmet.
Socialförvaltningen berättar om yrken och arbetsmöjligheter inom vård och omsorg.
Inspiration från medarbetare som arbetar som undersköterska och stödassistent.

Inspiration från personer som går kombinationsutbildningar.
Information om utbildningar från studie- och yrkesvägledare från Vuxenutbildningen.

Barn- och utbildningsförvaltningen berättar om yrken och arbetsmöjligheter inom förskola, fritidshem och grundskola.
Inspiration från medarbetare som arbetare som barnskötare och elevassistent.

Information om utbildningar från studie- och yrkesvägledare från Vuxenutbildningen.

18.15 – Mingel

Öppet för mingel i lokalen med möjlighet att ställa frågor till medarbetare och studie- och yrkesvägledare. Rekryterare kommer finnas på plats för att ge tips och råd om att söka arbete.

19.00 – Avslutning

Arrangör: Socialförvaltningen och Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen