Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Träffa oss och prata samhällsplanering, företagsstöd och gotland.com.

Företagardagen är igång – Vi snackar Gotlands utveckling, samhällsplanering, marknadsföring och klimat

Publicerad 2022-10-20 10:10
Just nu pågår Företagardagen 2022 där ett stort antal gotländska företagare samlas för att nätverka, prata globala mål och en hållbar utveckling av Gotlands näringsliv. Region Gotland är på plats som en av dagens partners för att träffa företagen.

Hitta relevant och kostnadsfri marknadsföring - Teamet för gotland.com är på plats

-    Verktygslådan på gotland.com är öppen för alla verksamheter som vill inspirera folk till att besöka, uppleva, bo, leva och verka på hela Gotland, berättar Anna Westberg, projektledare för plattformen gotland.com.

När du registrerar dig i verktygslådan får du som är aktör tillgång till att:

  • Lägga upp och marknadsföra erbjudanden och aktiviteter
  • Se vad andra planerar och hitta samarbeten.
  • Visa upp din verksamhet med verktygslådans foton – som är fria att ladda ner.

Läs mer och registrera dig för verktygslådan på Gotland.com

Vad är på gång inom samhällsbyggnad? – Ställ dina frågor hos oss på Företagardagen

-    Vi är här för att träffa alla byggherrar, exploatörer och andra aktörer som är på plats. Och vi hoppas få många frågor och samtal under dagen, exempelvis om översiktsplanen, markfrågor med mera, säger mark- och exploateringsstrateg Anna Rieem.

Söker du medel till dina idéer? – Prata företagsstöd! Vi vägleder dig i din ansökan

  • Har du en idé eller vill ställa om men vet inte riktigt vad som behöver göras?
  • Vill du se över din affärsmodell eller se på kompetensbehovet i företaget?
  • Funderar du på att hitta en större marknad nationellt eller internationellt?

Då kan Region Gotlands företagsstöd var något för ditt företag. Ovan är några exempel på vad ni kan söka för.

-    Företagsstödet kan användas till att hitta verktyg och vägar som leder till maximal effekt när du utvecklar ditt företag. Så vi vill uppmuntra fler företag att titta på företagsstöden när det är läge att bygga vidare på sin affärsidé och öka robustheten och hållbarheten i sitt företag, säger näringslivsstrateg Thomas Bjuresten.

Nu går det snabbt i energi- och klimatomställningen – hur hänger du med?

Projektutvecklarna Lovisa och Jon från Node Gotland är på plats i Region Gotlands aktivitetspass för att prata om att:

  • Så går vi på Gotland före i klimatomställningen
  • Här finns kraften och förutsättningarna – vi stöttar dig som företagare
  • Hitta affärsmöjligheterna i omställningen: pengarna finns!

Hos Node Gotland får du stöttning i genomförandet av storskaliga initiativ som kan bidra till energi- och klimatomställningen på Gotland. Ta kontakt med Node Gotlands projektutvecklare för att få det att hända. 

Läs mer om Node Gotland och stöd för initiativ i klimat- och energiomställningen

 

Regiondirektör Peter Lindvall berättar om Region Gotlands arbete med näringslivsfrågor.

Arrangörer och program för Företagardagen 2022

Företagardagen arrangeras av Tillväxt Gotland. Partners är Region Gotland, Destination Gotland, GEAB, Cementa och Ica Maxi. 

Ta del av hela programmet och vad som händer under Företagardagen