Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Föräldrar tillsammans med sitt barn

Ny omgång ges av föräldrakurs på arabiska

Publicerad 2022-10-19 08:00
Genom projektet ”Föräldraskap” erbjuds nyanlända och utrikesfödda som inte är uppväxta i Sverige att delta i en föräldrakurs på sitt eget språk: ”Förälder i nytt land”. Nästa kurs på arabiska startar den 11 november, så det är dags att anmäla sig.

Kursen ”Förälder i nytt land” syftar till att skapa ett tryggt föräldraforum som lämnar utrymme för såväl information och dialog inför de utmaningar som man  kan möta i sitt nya land Sverige.

Nästa arabisktalande kurs börjar fredag den 11 november. Det blir totalt sju träffar och kursen pågår varje fredag fram till 23 december. Tiderna för träffarna är klockan 12.30-15.00.

Under gruppträffarna har deltagarna möjlighet att diskutera och dela erfarenheter med varandra om hur det är att vara förälder i Sverige och även få ta del av kunskap om bland annat barn och ungdomars behov och utveckling.

Träffarna leds av utbildade föräldrastödjare som talar deltagarnas modersmål. Under kursen kan man också få möjlighet att träffa personal från barnavårdscentralen (BVC), ungdomsmottagningen, skolan och socialtjänsten.

Läs mer om kursen och hur du anmäler:

Förälder i nytt land - Region Gotland