Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Är du orolig för någon?

Publicerad 2022-10-13 09:36
Nu finns flera sätt att höra av sig till socialtjänsten med sin oro.
Du kan göra en orosanmälan till socialtjänsten för ett barn, en ungdom eller en vuxen som du är orolig för.
 
Du behöver inte ha bevis. Det räcker att du misstänker någon form av missförhållande såsom olika former av våld, övergrepp, missbruk eller dåliga levnadsförhållanden. 
 
Det är viktigt att se och uppmärksamma dessa personer så att de kan ges möjlighet till en förändrad situation. 
 
Du får vara anonym.
 
Nu finns e-tjänster för att anmäla oro, en för barn och en för vuxna.
 
Du kan också lämna in en blankett eller ringa till oss.
Mer information hittar du på: