Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fyra konstnärer utsedda för skissuppdrag

Fyra konstnärer får skissuppdrag och tävlar mot varann för att konstnärligt gestalta Alléskolans nybyggnad i Visby .