Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Föreläsare Nina Rung

Familjehemmen på Gotland samlades för att fylla på kompetensen och utbyta erfarenheter

Publicerad 2022-10-07 16:15
Är du och din familj intresserad av att bli familjehem? Läs mer här.
På torsdagen, 6 oktober, arrangerade enheten för familjehem och familjerätt på Gotland Familjehemmens dag. De familjehem och jourhem som arbetar på uppdrag av Region Gotland bjöds in för att lyssna till intressanta föreläsare samt utbyta erfarenheter och knyta kontakter.
 
- Vi tycker det är viktigt att samla de vuxna i de här familjerna ibland. Vi ser det som en möjlighet att ge våra familjehem kompetensutveckling, vilket är en del och ingår i deras uppdrag, och få en chans att utbyta upplevelser och erfarenheter med varandra, säger familjehemssekreterare Lotti Åslund Sehlmark.
 
Under dagen föreläste kriminologen och barnrättsexperten Nina Rung (bilden) och jour- och familjehemspappan, som också skrivit böcker på temat, Thomas Ardenfors.
 
Familjerna fick också samtala kring gemensamma nämnare, utmaningar och erfarenheter.
 
- Vi kan stärka varandra när vi träffas så här, säger en av föräldrarna.
 
- Man kan verkligen göra en livsavgörande skillnad för ett barn om man är familjehem. Och kan man hjälpa ett enda barn så är det värt det, säger en annan.
 
Just nu har Region Gotland cirka 60 familjehem och det finns alltid behov av nya familjehem.