Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Illustration: Barn leker på skolgård

Fyra konstnärer utsedda för skissuppdrag

Publicerad 2022-10-07 15:36
Fyra konstnärer får skissuppdrag och tävlar mot varann för att konstnärligt gestalta Alléskolans nybyggnad i Visby.

Två gestaltningsuppdrag för konst i den nya Alléskolan har utannonserats både lokalt och nationellt. 

Nu har projektets konstråd beslutat om vilka fyra konstnärer som går vidare till skissuppdrag. Rådet består av en konstkonsult, arkitekter, byggprojektledare, teknisk förvaltare, verksamhetsrepresentant, skolans representanter samt konstsakkunniga tjänstemän från Gotlands Museum och kultur- och fritidsavdelningen.

Projektets konstråd var eniga om att bjuda in följande konstnärer:
Disa Rytt och Susanne Vollmer för att parallellt utföra skissuppdrag till korridorerna i skolan.

Johan Wiking och Birthe Jørgensen för att parallellt utföra skissuppdrag till träffpunkter i skolans inre lokaler.

I december presenteras skisserna då två av fyra tävlar mot varann.

Not: En procent (1 %) av investeringsbudget går till anskaffning av offentlig konst i samband med all ny-, om- och tillbyggnad av byggnader och anläggningar inom offentlig verksamhet.