Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fritidsplan - dags för remiss

Publicerad 2022-10-07 14:46
Nu är det dags att lämna remissvar på förslaget till ny fritidsplan!

Region Gotlands fritidspolitiska program från 2009 ska revideras till en ny fritidsplan som ska påverka hela regionens arbete inom fritidsområdet. Nu har ett förslag tagits fram och ska nu ut på öppen remiss. Det betyder att alla som vill får tycka till fram till den 15 december. Därefter fattas beslut om planen i regionfullmäktige i mars 2023.

Läs mer om fritidsplanen och hur du lämnar remissvar på den här sidan: www.gotland.se/fritidsplan