Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bekämpning av almsjuka på Södra hällarna

Publicerad 2022-10-07 13:13
Skogsstyrelsen kommer från och med måndagen den 10 oktober bekämpa almsjuka inom naturreservatet Södra Hällarna. Bekämpningen innefattar att träd kommer fällas med motorsåg och sedan skotas ut med hjälp av maskiner till ett avlägg på den mittersta parkeringen intill Visborgs kungsladugård.

Bekämpningsarbetet kommer i sin helhet vara klart senast 16 juni 2023.

När motorsågsarbete utförs inom almskogen ber vi allmänheten att respektera arbetet som utförs och inte vandra i naturmiljön väst om spången vid Visborgs kungsladugård.

Bekämpningen av almsjuka på Södra hällarna syftar till att begränsa spridningen av sjukdomen både innanför och utanför reservatet.

Bekämpningen av almsjuka på Gotland sker för att bevara de höga natur- och kulturvärden som är knutna till trädslaget.

För frågor kring almsjuka och bekämpningsarbetet, kontakta skogskonsulent Amanda Overmark, Skogsstyrelsen 0498-258505.

För frågor om naturreservatet Södra hällarna, kontakta regionekolog Johan Andersson, 0498-269334.