Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på personer i olika åldrar.

Uppmärksammar anhörigas situation

Publicerad 2022-10-06 09:59
Den 6 oktober uppmärksammas alla anhöriga genom Nationella anhörigdagen.

Många är anhöriga och tar ett stort ansvar. Du kan vara anhörig till någon som har psykisk ohälsa, ett beroende, en funktionsnedsättning eller en sjukdom. Det kan vara dina föräldrar, dina syskon eller dina barn. 

Anhöriga kan också behöva stöd.