Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ändrad rekommendation för vaccin till barn

Folkhälsomyndighetens rekommendation att barn över 12 år ska vaccinera sig mot covid-19 kommer att tas bort. Det beror på att viruset fortsätter förändras så att sjukdomen blir allt lindrigare hos barn och då behövs inte det skydd mot allvarlig sjukdom och död som vaccinationen ger.
Folkhälsomyndigheten har sedan hösten 2021 rekommenderat att barn mellan 12 och 17 år vaccineras mot covid-19. Men nu ser man att vårdbehovet till följd av covid-19 har varit lågt bland barn och unga och det har dessutom minskat ytterligare med virusvarianten omikron. Samtidigt är immuniteten i gruppen är mycket hög. I den här fasen av pandemin finns därför inte ett fortsatt behov av vaccination för barn och rekommendationen tas därför bort från och med den 1 november. Region Gotland kommer att följa Folkhälsomyndighetens beslut.

Fortsatt vaccination av barn i riskgrupp

Beslutet innebär att från och med den 1 november 2022 är det endast barn i särskilda grupper med ökad känslighet för covid-19 som rekommenderas och därmed erbjuds vaccination. Det gäller barn från 5 år som exempelvis har kraftigt nedsatt immunförsvar eller som är extra känsliga för luftvägsinfektioner. Det är då behandlande läkare som ordinerar vaccination. 
 

Mer information

www.gotland.se/covidvaccin, folkhalsomyndigheten.se och på 1177.se hittar du mer information om rekommendationer. Det går också bra att ringa vaccinationsbokningen på 0498-26 98 00 om du som vårdnadshavare har någon fråga om den ändrade rekommendationen.