Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Veckorapport om covid-19 (statistik vecka 39

Under vecka 39 konstaterades 20 nya fall av covid-19 på Gotland.
Det kan jämföras med föregående vecka då 23 fall diagnosticerades, men antalet smittade är högre eftersom mörkertalet är stort då endast är prov tagna på personal, patienter och brukare inom vård och omsorg ingår i statistiken. 
 
På Visby lasarett vårdas idag två patienter med covid-19 på vårdavdelning, varav en har covid-19 som huvuddiagnos och en behöver vård av annan orsak men har dessutom covid-19. Inga nya dödsfall relaterade till pandemin har tillkommit under vecka 39. Totalt har 77 personer avlidit med covid-19 på Gotland.

Höstens påfyllnadsdoser
Nu kan du som är över 18 år boka vaccinationstid för höstens påfyllnadsdos. Friska vuxna som är yngre än 65 år har oftast ett bra grundskydd mot allvarlig sjukdom efter tre doser och det finns ingen allmän rekommendation att vaccinera sig med en fjärde dos för denna grupp. 

Riskerna med covid-19 ökar i 50-årsåldern

Även om det idag inte finns en allmän rekommendation kan det finnas anledning för dig som är i 50-årsåldern eller äldre att ta en fjärde dos.
– Vi ser att riskerna för allvarlig sjukdom ökar redan i femtioårsåldern, så jag tycker att det är en god idé för dig som är 50+ att ta en påfyllnadsdos i höst för att förstärka och förlänga ditt skydd, säger Kerstin Lindgren, verksamhetschef för vaccinationsmottagningen.

Bokning av vaccinationstid

Bokning görs via appen Alltid öppet eller via telefonbokningen på 0498-26 98 00 (vardagar klockan 06.30–15.30). Vid vaccinationstillfället ska det ha gått minst fyra månader sedan föregående dos. Vill du inte boka tid går det också att vaccinera sig på drop-in i Slite och Visby. Öppettider finns på gotland.se/dropinvaccination 

Länkar till mer information

www.gotland.se/covidvaccin och på 1177.se hittar du mer information om rekommendationer för olika grupper. Uppdaterade öppettider för mottagningarna samt adresser finns på gotland.se/dropinvaccination