Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

På måndag öppnar bokningen av påfyllnadsdos för alla över 18 år

Från och med måndag 3 oktober kan du som önskar vaccinera dig boka tid för höstens påfyllnadsdos, även om du inte ingår i någon riskgrupp.
Friska vuxna har oftast ett bra grundskydd mot allvarlig sjukdom efter tre doser och det finns ingen allmän rekommendation att vaccinera sig med en fjärde dos om man inte ingår i en riskgrupp. Men om du önskar kan du som fyllt 18 år från och med måndag vaccinera dig med påfyllnadsdos, om det gått minst fyra månader sedan du vaccinerade dig mot covid-19 senast. 
 
Riskerna med covid-19 ökar i 50-årsåldern
Även om det idag inte finns en allmän rekommendation kan det finnas anledning för dig som är i 50-årsåldern eller äldre att ta en fjärde dos, eftersom risken för allvarlig sjukdom börjar öka redan i denna ålder.
Vi ser att riskerna för allvarlig sjukdom ökar redan i femtioårsåldern, så jag tycker att det är en god idé att ta en påfyllnadsdos i höst för att förstärka och förlänga sitt skydd, säger Kerstin Lindgren, verksamhetschef för vaccinationsmottagningen.
 
Bokning av vaccinationstid
Bokning görs via appen Alltid öppet eller via telefonbokningen på 0498-26 98 00 (vardagar klockan 06.30–15.30). Vid vaccinationstillfället ska det ha gått minst fyra månader sedan föregående dos. Vill du inte boka tid går det också att vaccinera sig på drop-in i Slite och Visby. Öppettider finns på gotland.se/dropinvaccination 
 
Hälso-sjukvårdspersonal 
För hälso- och sjukvårdspersonal kommer det vid några tillfällen under hösten att finnas möjlighet att vaccinera sig mot covid-19 på drop-in närmare sin arbetsplats. Mer information om detta kommer längre fram. Det gäller dock tidigast från vecka 43, önskar man ta sin påfyllnadsdos innan dess är man välkommen till vaccinmottagningarna i Visby, Hemse och Slite. (Endast drop-in i Slite och Visby)

För dig som inte hunnit ta alla tidigare rekommenderade doser
Att vaccinera sig är det bästa sättet att undvika att bli allvarligt sjuk i covid-19. För dig som inte tagit alla rekommenderade doser går det fortfarande bra att ringa telefonbokningen på 0498-26 98 00 eller att vaccinera dig på drop-in, oavsett vilken dos som är aktuell. Du behöver inte börja om med vaccinationen om det har gått längre tid än rekommenderat sedan din senaste dos.

Länkar till mer information

www.gotland.se/covidvaccin och på 1177.se hittar du mer information om rekommendationer för olika grupper. Uppdaterade öppettider för mottagningarna samt adresser finns på gotland.se/dropinvaccination