Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Alma Lindquists fotografi Last man standing - ett av de åtta vinnande bidragen i fototävlingen (beskuren)

Här är vinnarna i Världsarvsdagens tävlingar

Publicerad 2022-09-30 13:38
Under året har gotländska skolelever fått fördjupa sig i världsarvstaden Visbys historia och arkitektur genom guidade visningar, motionslopp och foto- och skrivartävlingar. Här presenterar vi årets vinnare.

Världsarvsdagen handlar om att uppmuntra och förstärka de gotländska skolelevernas intresse för Visbys och Gotlands historia, kulturarv och arkitektur och att öka deras medvetenhet om Visby som världsarv.

Under september har 1 000 gotländska elever bjudits på en guidning i Världsarvsstaden under rubriken Skattletare, klantskallar och spöken. I onsdags genomfördes motionsloppet Ringmuren Runt där omkring 1 300 elever från olika delar av Gotland deltog.

I Världsarvsdagens skrivartävling deltog 75 elever och omkring 50 elever skickade in bidrag till fototävlingen. Samtliga fotografier ställs ut i Visby Galleria från och med lördag 1 oktober.

Fototävlingen

Åtta vinnare har utsetts i fototävlingen av juryn bestående av konstnären och fotografen Torbjörn Limé och Fredrik Blomgren, Världsarvsdagen. På Världsarvsdagens webbplats kan du se alla de vinnande fotografierna.

Världsarvsdagen 2022

Alma Lindquist SA21C Wisbygymnasiet

Last man standing

Motivering: Amanda hjälper oss se staden och dess offentliga rum med helt nya ögon. Ja, just det, så här ser det centrerade Pohlhemsmotivet ut när Drotten ges tillfälle att närmast filmiskt utgöra statyns fondvägg. Tillhör man inte redan den allt större växande skaran av ruinromantiker, så kan man inte undgå att bli en nu.

Elias Johansson SA21 Wisbygymnasiet

Ljus i natten
Motivering: I Elias fotografiska komposition bjuds betraktaren på ett oväntat perspektivmöte som ger den där känslan av en hisnande uppåtrörelse. Vallgravsbryggan leder oss in i till staden, medan tornet leder oss upp i den mörka stjärnhimlen. I den gotiskt artikulerade porten jonglerar någon med två självlysande runda ringar.

Ann Johansson SA21C Wisbygymnasiet

Trappan
Motivering: Ann gör betraktaren delaktig i bildpersonens undersökning av Sankt Lars inre delar. Eller är det en av gångarna i Keopspyramiden? Ljuset, perspektivet och kompositionen i bilden ställer betraktaren inför flera obesvarade frågor: Vem är personen på bild? Vad vill personen finna på sin vandring i ruinen?

Märta Kristoffersson SA21C Wisbygymnasiet

Trask
Motivering: Betraktaren sugs in i Märtas rytmiska och repetitiva fotografi från världsarvsstadens hårda geografiska kärna och dess mångfacetterade lager av arkitektoniska uttryck. Här samsas 1200-tal med 1600-tal, och 1800-tal för en intim dialog med 1900-tal. Och mitt i blickfånget: Fornsalen som flaggar för ett museibesök.   

Melvin Ronsten SA21C Wisbygymnasiet

Sankta Karin
Motivering: Det finns en säregen och ålderdomlig skönhet i det klassiska repetitiva gotiska motivet i Sankta Karins ruin. Melvin låter oss åter ta del av klosterkyrkans spetsbågar strävande upp mot himlen. De två gestalterna i bildens fond minner juryn om den tyske målaren Caspar David Friedrich ensamma gestalter, metaforer för livets resa in i en okänd framtid.

Wille Öhgren SA21C

Motivering: Willes fotografi speglar med en visuell och svävande känsla en central del av Stora torgets omdiskuterade gestaltningsuppdrag ”Alla tiders torg” och innehåller så mycket mer än vad man först upptäcker vid ett hastigt betraktande av motivet. Till vänster hittar vi ruinen efter klosterkyrkan Karin och nöjesetablissemanget Munkens tegeltak som landat i den avlånga bassängens nederdel. Men också så torghandeln med dess mångfald av nasare och hantverkare, som alltid ger staden intimitet, vitalitet och liv.

Valdar Åberg, Gutegymnasiet Estet Media 20

Motivering: En solnedgång och siluetten av den medeltida staden Visby blir aldrig ett förbrukat motiv, och Valdar påminner oss om att det i varje ny afton finns en skönhet att upptäcka. Här har den medeltida arkitekturen stämt ett intimt möte med en förtätad och romantisk horisont.

Philip Malmqvist Gutegymnasiet SA20

Motivering: Det finns ett annat Visby än den stad vi möter i turistbroschyren. Här fångar Philip buss 62 mitt i en rörelse i Norrgattrondellen på sin väg mot busstationen. Den något anonyma och ibland bortglömda staden utanför stadsmuren, världsarvets visuella förlängning, väcker sällan vår uppmärksamhet. Vår blick riktas i stället i allmänhet mot den medeltida stadens monument. Finns det en generell obalans i valet av Visbymotiv som vi bör korrigera? Philip har tagit ett första steg i en sådan riktning. 

Skrivartävlingen

I skrivartävlingen har sju vinnare utsetts av juryn  Annika Eiranson, Vuxenutbildningen och Fredrik Blomgren, Världsarvsdagen

Abraham Gebrehiwet, årskurs 5 Solbergaskolan

Motivering: I sin korta och kärnfulla historia påminner oss Abraham om att livet när som helst kan ta en ny riktning. Plötsligt händer det!

Albin Andersson, årskurs 6 Solbergaskolan

Motivering: Albin har koll på hur en spökhistoria ska skrivas så att nackhåren reser sig på både läsaren och karaktärerna i novellen. Och, kan vi tillåta oss att ha roligt och glädjas i vår vardag, fastän sorg har drabbat oss? Albin menar nog att vi kan just det. Men, precis som i den klassiska skräckhistorien vet vi inte hur slutet kommer att gestaltas.

Amanda Ljung, årskurs 9 Solbergaskolan

Motivering: Amanda bjuder läsaren på en stilistisk och kompositionsmässigt driven historia. Dagboksgenren fungerar mycket bra i sammanhanget och förstärker känslan av autenticitet och närvaro. Och när novellisten ställer den nu pågående Covidpandemin mot den spanska sjukan som gisslade oss för hundra år sedan får läsningen en kuslig och drabbande aktualitet.

Karin Wennblad, årskurs 7 Södervärnsskolan

Motivering: Karin bjuder läsaren på flera av sagans klassiska uttryck. Motivet med en modig och förslagen liten pojke som får en ond jätte på fall känner vi igen från den europeiska sagotraditionen. Och när till slut Karins hjälte lyckas lura jätten att släppa de lamm som han rövat, ja, då går juryns tankar till Homeros egen hjälte Odysseus som på sin tid grundlurade en annan jätte utrustad med bara ett öga.

Lilly Skarin, årskurs 7 Södervärnsskolan

Motivering: Lilly ger oss i sin berättelse en klassisk tidsresa med en digital knorr, men hon ger också sin saga en en dos finkalibrig humor. Hur vanligt är det att en skoldag börjar med att sju troll hoppar ur skåpet? Det är i högsta grad överraskande och oväntat. Något att se upp med framöver på Södervärnsskolan.

Tilda Thomsson, årskurs 6 Solberga

Motivering: I Tildas novell får läsaren lära sig att det kan straffa sig att handla i affekt, och inte reflektera över vilka konsekvenser det kan få. Tips från juryn: hyr aldrig in er på Kapitelhusgården.

Tuva Wattskog, årskurs 7 Södervärnsskolan

Motivering: Tuvas berättelse har sin bäring på det faktum att ingenting är lätt i livet. Det räcker inte att vara rik och vacker, olyckan gläntar ändå på dörren då och då. Historien lär oss också att det trots allt går att bli vän med sin värsta antagonist.

Ta del av alla vinnande fotografier och texter på Världsarvsdagens webbplats.

Världsarvsdagen 2022