Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Två personer sitter på en bänk, håller armen om varandra och tittar på utsikten.

Föreläsning 11 oktober: Våga fråga, lyssna och agera - om att möta personer med psykisk ohälsa och självmordstankar

Publicerad 2022-10-03 08:00
Kom med på en hoppfull föreläsning om ett svårt ämne! Föreläsaren Marie Niljung delar mer sig av erfarenheter och ger tips på hur du kan göra för att stötta någon som mår psykiskt dåligt.

Tid: Tisdag den 11 oktober, klockan 18.30-20.00
Plats: Aulan, Wisbygymnasiet, Säves väg 10 i Visby
Anmälan: Ingen anmälan, kostnadsfritt. Alla är välkomna!

Marie Niljung, föreläsare

Författaren och föreläsaren Marie Niljung har förlorat båda sina föräldrar i suicid och arbetar nu för att förändra attityder kring psykisk ohälsa och rädda liv. Hon delar med sig av sina erfarenheter och ger konkreta tips om vad du som medmänniska kan göra.

Sprid och bjud gärna med dig fler till föreläsningen.

Föreläsning - inbjudan i pdf-format

Stöd och resurser vid psykisk ohälsa och självmordstankar

Stöd vid självmordstankar på gotland.se/sjalvmordsforebyggande

Mer om suicidpreventiva dagen och tips och stöd vid självmordstankar

Förebyggande på lång sikt

Föreläsningen arrangeras i samband med Världsdagen för psykisk hälsa (World Mental Health Day) som uppmärksammas den 10 oktober varje år. Dagen är till för att öka medvetenheten i hela världen om frågor kopplade till psykisk hälsa.

Region Gotland anordnar föreläsningen som en del i det självmordsförebyggande arbetet och arbetet för en god, jämlik och jämställd hälsa för alla.