Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förflyttningen mot God och nära vård: ”Region Gotland tar steg framåt som vi är stolta över”

Publicerad 2022-09-29 06:07
Vi i region Gotland som arbetar med förflyttningen mot God och nära vård/Hälsa genom hela livet känner inte igen oss i det som lyfts fram i Sveriges läkarförbunds debattartikel i Dagens Samhälle den 21 september. Det skriver hälso- och sjukvårdsdirektör Marie Loob, primärvårdschef Lena Bäckström och Emma Norrby, programledare för regionens omställning Hälsa genom hela livet /God och nära vård, i en replik på tidningens webbplats idag.
Socialstyrelsens rapport, som läkarförbundets ordförande gör sitt antagande på i debattartikeln, bygger på en delredovisning som alla regioner i Sverige gjorde för ett år sedan. I den försöker vi på flera sätt lyfta fram att vi anser att det både är mycket viktigt och angeläget att vi kan erbjuda en god kontinuitet och att kontinuiteten behöver utgå från individens behov. Vi pekar också på utmaningarna med att uppnå den relationella kontinuitet som beskrivs i överenskommelsen Nära vård. Det verkar sedan som att detta tolkats som att vi inte alls är intresserade eller tror på att arbeta mot en god och ökad kontinuitet, vilket vi som sagt inte alls känner igen oss i. 
 
Vi strävar tvärtom oförtrutet vidare på många olika sätt för att kunna erbjuda god kontinuitet, trots de utmaningar som finns i detta och där är vi inte ensamma som region. 

Så vad har då hänt senaste året sedan delredovisningen lämnades in till socialstyrelsen?

Vi har under året följt antal listade medborgare med namngiven fast läkare. Den senaste mätningen sista augusti visar att 60 procent av gotlänningarna har en fast namngiven läkarkontakt på sin vårdcentral och att 100 procent av boende vid särskilt boende har det.  Denna siffra var 54  respektive 100 procent i februari månad och det nationella målet för listning på namngiven läkare till slutet av detta år är 55 procent, och vi har alltså redan passerat det målet. 
 
Fast namngiven läkarkontakt är en viktig pusselbit i att nå kontinuitet. För att det ska finnas tid för att läkarkontakten ska kunna bli relationell, har arbete pågått kring ett så kallat listningstak för läkare. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade innan sommaren om ett riktvärde på 1 100 patienter per fast läkare i enlighet med Socialstyrelsen rekommendationer, vi arbetar just nu i god dialog med politik, fackliga företrädare, verksamheter och medarbetare om hur det kan genomföras. Utöver detta genomför vi just nu en forskningsstudie tillsammans med Uppsala Universitet för att få en ännu bättre bild av förutsättningar och utmaningar för att kunna erbjuda en god kontinuitet (studien är klar vid årsskiftet). Även våra medborgare bjuds in att delta genom en patientenkät som snart kommer att finnas på varje vårdcentral. 
 
Det känns olyckligt att läkarförbundet inte kontaktat oss om Region Gotland utveckling mot God och nära vård då vi tror att missförstånd hade kunnat rätas ut.
 
Vi menar verkligen att vi varje dag och hela tiden tar denna fråga om en god tillgänglig primärvård, där kontinuitet är ledordet, på stort allvar och att vi som region tar steg framåt som vi känner oss stolta över.