Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Arkivcentrum Gotlands höstprogram 2022

Nu är höstprogrammet igång på Arkivcentrum Gotland! Delta helt kostnadsfritt på föredrag, kurser och annat på Broväg 27 i Visby

Regionarkivet Gotland och Riksarkivet-Landsarkivet i Visby har sedan många år delat lokaler på Arkivcentrum Gotland. Under lika lång tid har vi haft en gemensam programverksamhet bestående av föredrag, kurser, filmvisningar, visning "bakom kulisserna" på Arkivcentrum och mycket mer.

Under pandemin har programverksamheten till stor del varit vilande men nu är vi äntligen igång igen med ett helt program!

Du hittar programbladet via länken nedan eller på plats på Arkivcentrum.

Varmt välkommen!