Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Följ livesändningen från konferensen "Hur går det för Gotland?"

Publicerad 2022-09-27 08:36
Idag hålls den första årliga uppföljningskonferensen utifrån Vårt Gotland 2040. Du som följer sändningen kommer få höra mer om nuläget om utvecklingen och hur vi tar oss mot målen för Gotland.

Första delen av konferensen livesänds, klockan 09.00-12.00.

Ta del av hela programmet och uppföljningsrapporten här

Konferensen ger en bild av hur vi tar oss mot målen. Samtidigt är den till för att hålla engagemanget för en hållbar regional utveckling på Gotland levande. De aktörer som är med på plats kommer att fortsätta eftermiddagen med samtal om nästa gemensamma steg för arbetet vidare.