Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Byggstart för nya Alléskolan

Idag togs det symboliska första spadtaget för bygget av nya Alléskolan som ska ge modern och ändamålsenlig lärmiljö med plats för fler elever. Det är 35 år sedan den senaste nya kommunala skolan stod klar.