Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Region Gotland söker konstnärer i samband med Alléskolans nybyggnation

Alléskolan ska få en ny skolbyggnad och i enlighet med Region Gotlands mål och riktlinjer ska 1 procent av investeringsbudgeten gå till konst. Kulturenheten söker därför en eller flera konstnärer för två konstprojekt i de nya lokalerna.