Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fysisk aktivitet för ungdomar 16 - 19 år

Unga kroppar är gjorda för rörelse - Primärvårdens sjukgymnastmottagning informerar om vad som behövs för att få god hälsa av fysisk aktivitet under uppväxtåren.

 
 

Unga kroppar är gjorda för rörelse!  -Ett kunskapsstöd för dig som arbetar med barn och ungdomar.

Stolt presenterar vi ett samarbete med Wisbygymnasiets Mediautbildning åk 2, under vårterminen 2022. Där ungdomar själv har fått tagit fram filmer för att informera sina jämnåriga klasskamrater.

Se den första av filmerna här. Fler filmer är under produktion.

Världens bästa medicin.  

– "Fysisk aktivitet är viktigt på riktigt".

Rekommendationer för barn och unga 6–17 år

 • Regelbunden fysisk aktivitet
  Alla barn och unga 6–17 år bör vara fysiskt aktiva under veckan, både vardagar och helger.
 • Minskat stillasittande
  Långa perioder av stillasittande bör brytas av och ersättas med någon form av fysisk aktivitet.
 • Pulshöjande fysisk aktivitet i genomsnitt 60 minuter per dag
  Barn och unga bör i genomsnitt vara fysiskt aktiva i minst 60 minuter per dag, på en måttlig till hög intensitet som ger ökad puls och andning.
 • Fysisk aktivitet på hög intensitet och aktiviteter som stärker muskler och skelett minst tre dagar i veckan
  Fysisk aktivitet på hög intensitet ger en markant ökad puls och andning. Sådana aktiviteter bör ingå minst tre dagar i veckan, liksom muskelstärkande och skelettstärkande fysisk aktivitet. Aktiviteterna kan ingå som en naturlig del i att leka, springa och hoppa, eller som en del i planerad motion och idrott i skolan eller på fritiden.