Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Skog

Naturreservat

Det finns två kommunala naturreservat på Gotland: Galgberget och Södra Hällarna. Reservaten ligger strax norr respektive söder om Visby. De bägge reservaten är unika till sin historia och innehåll men bjuder båda på fantastisk natur och utsikter över Östersjön.