Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hund i pedagogisk verksamhet

Sedan läsåret 2020/21 arbetar vi med hund som en del i den pedagogiska verksamheten.

Arbetet med skolhundar har kommit till utifrån vetskapen om att samvaro med djur och i detta sammanhang hundar, hjälper många elever att bli motiverade i skolarbetet. Vi ser att samvaro med hundar stimulerar hälsa och friskvård och ger ökad medvetenhet om vikten av detta. Det bidrar även till att öka elevernas koncentrationsförmåga, för många minskar oro och ångest bara genom att vara tillsammans med hundar.

"Team Småskäggen" är namnet på skolhundarna Myrra och Kajsa Kavat tillsammans med stödpedagog Lena Jonsson. Lena ingår som en del i skolans elevhälsoteam och allt enskilt arbete med elever /hund beslutas i elevhälsoteamet och i samråd med vårdnadshavare. Tillsammans med rektor, elevhälsoteam och lärare läggs då arbetet med skolhundarna upp som en del i elevens individuella plan.

Våra ledord i arbetet med skolhundar är stimuli, harmoni, motivation och kommunikation. Vi vill bygga samspelet och övningarna mellan hund och elev på intresse och förmåga. Att göra något man lyckas med leder till att självkänsla och självförtroende ökar, ger känsla av sammanhang och stärker den empatiska förmågan. Genom att arbeta med hundarna lär vi eleverna att ta ansvar.

Hundarna är utbildade för att vara en del i skolans verksamhet och har en stor erfarenhet av att vara tillsammans med barn. Arbetet är reglerat av Region Gotland och godkänt av regionens allergikonsulent. Hundarna är på en begränsad plats i skolbyggnaden för att underlätta för eleverna. 

Lena Johnsson och hundarna Myrra och Kajsa har gått utbildningar hos Svenska Terapihundsskolan i Skogås samt vid Svenska Pedagoghundsinstitutet i Solna. Samtliga är licensierade via Svenska Pedagoghundsinstitutet. Under utbildningarna får hundar genomgå många moment så som miljöträning, praktiska och teoretiska övningar. Utbildningens längd är minst 1,5 år.

Vid frågor eller vill ha mer information kring vårt arbete med hund i pedagogisk verksamhet - kontakta:

Ann-Kristin Munter, rektor på Lyckåkerskolan
E-post: ann-kristin.munter@gotland.se