Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Veckorapport om covid-19 (statistik vecka 34)

Publicerad 2022-08-29 13:13
Under vecka 34 konstaterades 7 nya fall av covid-19 på Gotland. Det är en minskning från vecka 33 då 22 fall diagnosticerades.
Men eftersom endast prov tagna på personal, patienter och brukare inom vård och omsorg ingår i statistiken är mörkertalet stort och antalet smittade på Gotland högre.
 
På Visby lasarett vårdas idag tre patienter med covid-19. Samtliga behöver vård av annan orsak men har dessutom covid-19. Samtliga covid-patienter vårdas på vårdavdelning. Inga nya dödsfall relaterade till pandemin har tillkommit. Totalt har 73 personer avlidit relaterat till pandemin på Gotland. 

Stanna hemma om du är sjuk, vaccinera dig om du kan
När nu många återvänder till sina arbetsplatser efter semestern finns risk att smittspridningen ökar. Stanna hemma och undvik kontakt med andra om du är sjuk eller har symtom som kan vara covid-19. Det är fortsatt viktigt att vaccinera sig och att ta de påfyllnadsdoser som rekommenderas. Läs mer om höstens rekommendationer för vaccination mot covid-19 på www.gotland.se/covidvaccin.
 
Vaccinbokning
Bokning av höstens påfyllnadsdos (dos 5) är nu aktuellt för personer födda 1942 eller tidigare, samt de med hemsjukvård eller hemtjänst. Telefonbokningen nås på 0498 - 26 98 00, personer som är födda 1942 eller tidigare kan även boka tid i appen Alltid öppet. Personer på SÄBO erbjuds vaccination på boendet och behöver därför inte kontakta bokningen. 
 
Höstens vaccinationer startar på torsdag 1 september. Vid vaccinationstillfället ska det ha gått minst fyra månader sedan föregående dos. Personer 65-79 år och vissa riskgrupper rekommenderas också en påfyllnadsdos i höst. Bokningen öppnar inom kort även för dessa.