Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Anette är nominerad till lärarpriset Guldäpplet

Publicerad 2022-08-29 08:16
Nu är det officiellt vilka som nominerats till det prestigefyllda lärarpriset Guldäpplet. En av dem är Anette Hölttä som jobbar på Solbergaskolan.

Anette Hölttä, lärare vid Solbergaskolan

Anette Hölttä, lärare i svenska som andraspråk på Solbergaskolan i Visby, är nominerad bland annat för att hon alltid arbetar språkligt aktivt med en bred bas och stödstrukturer.

Anette har nominerats utifrån motiveringen att hon engagerar sina elever inte bara genom att utveckla det svenska språket utan även genom att införliva svensk kulturskatt som en naturlig del i undervisningen som de då kan referera till.

Hon arbetar ständigt ur ett elevperspektiv där det är självklart att alla ska kunna få använda de tekniska/pedagogiska verktyg de har rätt till och där hon i samma plattform når föräldrar med annat modersmål.

- Nomineringen är en vinst i sig. Att få uppmärksamhet kring arbetet med så livsavgörande frågor som flerspråkighet, integration och identitet i kombination med pedagogik gör att jag känner mig betydelsefull och sedd. Det borde alla lärare få känna, säger Anette Hölttä, om nomineringen.

Den 7 oktober utses årets tre finalister och den 20 oktober sker utdelning av lärarpriset Guldäpplet i Stockholm och Guldäpplejuryns särskilda pris.

Vi håller tummarna för dig, Anette!

Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Guldäpplet är ett lärarstipendium, som delats ut årligen sedan år 2002 till en eller flera lärare som förnyat lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerat elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält. Guldäpplet utdelas av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne vars partners är: Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Kommuner och Landsting, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Gleerups Utbildning, ILT Inläsningstjänst, Netsmart, Studentlitteratur samt den ideella stiftelsen DIU, grundare