Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Region Gotland söker konstnärer i samband med Alléskolans nybyggnation

Publicerad 2022-08-26 11:03
Alléskolan ska få en ny skolbyggnad och i enlighet med Region Gotlands mål och riktlinjer ska 1 procent av investeringsbudgeten gå till konst. Kulturenheten söker därför en eller flera konstnärer för två konstprojekt i de nya lokalerna.
Alléskolans nya skolbyggnad för årskurserna F–6 kommer att mäta cirka 4 000 kvm fördelat på tre våningsplan och ha plats för cirka 350 elever och 50 personal. 
 
Region Gotland bjuder nu in konstnärer att anmäla intresse till Etapp1, vilket innebär skissuppdrag för konstprojekt till nybyggnation av Alléskolan. Utlysningen avser två skilda uppdrag i skolans inre lokaler: det ena för skolans korridorgolv och det andra för skolans planerade träffpunkter. 
 
– Vi söker en eller flera konstnärer som vill arbeta medskapande med eleverna på skolan. Målet är att konsten ska bidra till diskussioner om interaktion mellan människor och omvärld och kunna användas praktiskt och pedagogiskt i olika ämnen, berättar Hanna Wärff Radhe, konsthandläggare vid kulturenheten på Region Gotland.
Fram till och med den 18 september tar vi emot intresseanmälningar från yrkesverksamma konstnärer.