Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på en hand som håller pass och valkuvert. Foto: Valmyndigheten

Förtidsröstningen har öppnat

Publicerad 2022-08-26 09:52
Förtidsröstningen är nu i full gång och pågår fram till valdagen den 11 september. Runt om på Gotland finns tio förtidsröstningslokaler, från Fårösund i norr till Burgsvik i söder.
För att förtidsrösta krävs medhavd giltig legitimation samt det personliga röstkortet som du med rösträtt ska ha fått hemskickat via posten. Även du som ej är folkbokförd på Gotland har rätt att förtidsrösta här.
 
Vi vill påminna alla gotländska väljare att på Gotland är kommunfullmäktige detsamma som regionfullmäktige. Detta innebär att väljare folkbokförda på Gotland endast ska göra två val. Vit valsedel för val till kommunfullmäktige och gul valsedel för val till riksdag. Blå valsedel utgår. 
 
Om du har svårigheter att ta dig till en röstningslokal på grund av ålder, sjukdom eller dylikt, så har du möjlighet att rösta med bud alternativt ambulerande röstmottagare.
 
För dig som har nedsatt syn finns en läsmaskin till hjälp på röstningslokalen belägen i receptionen på Visborg. Läsmaskinen hjälper till att läsa upp tryckt material och finns tillgänglig under hela valperioden samt även efter valet för medborgare som besöker Region Gotland i andra ärenden och kan ha behov av läshjälp.