Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Dags för efterkontroll av barnomsorgsavgifter

Publicerad 2022-08-26 10:00
I mitten av september sker den årliga efterkontrollen av barnomsorgsavgifter för år 2020. Efterkontrollen innebär att vi stämmer av om de inkomstuppgifter som lämnats till oss stämmer med Skatteverkets registrerade uppgifter om taxerad förvärvsinkomst.

Avgiften för barnomsorg, förskola eller fritidshem beror på hur hushållets månadsinkomst ser ut. Om det finns en avvikelse mellan inlämnad inkomstuppgift och beskattad inkomst kommer en korrigering att ske via en faktura i mitten av september. Om du betalat för stor avgift kommer en återbetalning att ske under november och december.

Om du har frågor, kontakta avgiftshandläggare vid utbildnings- och arbetslivsförvaltningen via e-post: barnomsorg@gotland.se