Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionens matavfallspåsar ska bara användas till matavfall

Publicerad 2022-08-25 13:28
Några livsmedelsbutiker på ön har tillhandahållit Region Gotlands matavfallspåsar vid frukt- och grönsaksdisken. Detta måste tyvärr upphöra för Region Gotland kan inte garantera att dessa matavfallspåsar i papper håller livsmedelskvalitet, samt att påsarna är finansierade av den avfallstaxa som betalas av avfallsabonnenterna.
- Vi har full förståelse för detta men vi kommer att fortsätta med påsar som vi köper direkt från SanSac, säger Markus Wahlgren på Stora Coop i Visby.

Region Gotlands matavfallspåse med vattenavvisande kraftpapper finns fortfarande att hämta i gratis de aktuella butikerna, dock ej vid frukt och grönt. Och de ska användas till matavfallet. Påsar finns även på ÅVC:er och regionens reception på Visborg i Visby.

Startade våren 2022

Region Gotland startade våren 2022 en övergång från de tidigare bioplastpåsarna till de nya papperspåsarna med vattenavvisande kraftpapper för matavfall. De tidigare bioplastpåsarna behövde man sortera ut till brännbart vid processen att tillverka biogas av matavfallet. Vid övergången såg man samtidigt till att de nya papperspåsarna skulle finnas tillgängliga vid bland annat de butiker som erbjöd sig kunna distribuera dessa ut till hushållen för insamling av matavfall.

Region Gotland har märkt att åtgången och tillika kostnaden av papperspåsar ökat väsentligt under sommaren. Det visar sig att matavfallpåsarna har kommit att användas för andra ändamål än för hushållens matavfall då de ges ut i matvarubutiker för användning till bl.a. frukt och grönt.

Butiker som distribuerar påsarna har möjligheten att fortsätta tillhandahålla Region Gotlands matavfallspåsar, men endast som en samhällstjänst då användningen ska begränsas till matavfall från hushåll. De ska då inte kunna förväxlas med butikernas egna påsar för frukt och grönt eller för andra ändamål.