Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

På måndag öppnar höstens vaccinationsbokning för personer födda 1942 eller tidigare

Publicerad 2022-08-25 09:24
Folkhälsomyndigheten rekommenderar inför hösten ytterligare en påfyllnadsdos (dos 5) till personer med ökad risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19, förutsatt att det gått minst fyra månader sedan senaste dos. Bokningen på Gotland öppnar på måndag den 29 augusti, i ett första steg för personer födda 1942 eller tidigare.
Bokning görs på telefon på 0498-26 98 00 (vardagar klockan 06.30–16.00) eller via appen Alltid öppet, för personer som är födda 1942 eller tidigare. Vid vaccinationstillfället ska det ha gått minst fyra månader sedan dos 4. När det gått rekommenderad tid sedan föregående dos går det även bra att vaccinera sig på drop-in.
 

Vaccinationerna startar den 1 september

Vaccinationsmottagningarna öppnar den 1 september för höstens påfyllnadsdoser, i samma lokaler som under sommaren. Ica Maxi arena i Visby och mottagningen på Storgatan 110 i Slite kommer även i fortsättningen erbjuda både bokade tider och drop-in. Under vecka 35 har de öppet torsdag och fredag klockan 09–16 (lunchstängt klockan 12–13) Öppettider läggs upp löpande på www.gotland.se/dropinvaccination. Lokalen på Hagagatan 30 i Hemse kommer i höst endast att ha öppet för bokade tider, ej drop-in. 
 

Bokning av höstens påfyllnadsdoser för övriga grupper

Bokning av dos 5 är just nu aktuellt för personer födda 1942 eller tidigare. Men även personer över 65 år, personer som bor på särskilt boende för äldre, som har hemsjukvård, hemtjänst eller som har nedsatt immunförsvar rekommenderas ytterligare påfyllnadsdos i höst. Bokningen öppnar succesivt även för dessa grupper. Längre fram i höst kommer även personer från 18 år som inte ingår i någon riskgrupp erbjudas att ta ytterligare en påfyllnadsdos (dos 4) om de önskar. 
 

För dig som inte hunnit ta alla tidigare rekommenderade doser

Att vaccinera sig är det bästa sättet att undvika att bli allvarligt sjuk i covid-19. Om du inte tagit alla rekommenderade doser går det fortfarande bra att ringa telefonbokningen på 0498-26 98 00 eller att vaccinera sig på drop-in. På www.gotland.se/covidvaccin hittar du mer information om rekommendationer för olika åldersgrupper. Uppdaterade öppettider för mottagningarna finns på www.gotland.se/dropinvaccination