Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

1200 gotlänningar tillfrågas om livet på ön

Publicerad 2022-08-24 14:30
Region Gotland inleder i dagarna en medborgarundersökning bland 1200 gotlänningar. Syftet är att ta reda på vad de tycker om livet på Gotland. I år får deltagarna även svara på frågor om nedskräpning, jämlikhet och integration.

Enkäten genomförs i samarbete med statistikmyndigheten SCB och frågorna handlar bland annat om hur man som gotlänning uppfattar sina möjligheter till arbete och utbildning, inflytande och hur trygg man känner sig. Det handlar även om hur man bedömer kommunens tjänster, service och bemötande när det gäller skola, äldreomsorg, gator och vägar, renhållning och möjligheter till idrotts- och fritidsliv.

I år kommer gotlänningarna även att få svara på frågor om nedskräpning, från Håll Sverige Rent, samt på frågor om jämlikhet och integration.

Resultatet kommer att redovisas i mitten av december och används som underlag i regionens arbete med att förbättra för invånarna. Medborgarundersökningen är en återkommande undersökning på Gotland. Sedan 2016 deltar Gotland vart annat år.

– Gotlänningarnas synpunkter är otroligt viktiga i vårt utvecklingsarbete och vi uppmanar alla gotlänningar som får möjlighet, att besvara enkäten, säger Marina Ljungman, koncerncontroller på Region Gotland.

Det går naturligtvis att föra fram sina åsikter även om man inte blivit utvald att delta i denna medborgarundersökning.

– Då kan man vara med och påverka genom att skicka in sina synpunkter till oss via vår hemsida, lämna medborgarförslag, delta i medborgardialoger och så vidare, säger Marina Ljungman.

Fakta: SCB:s medborgarundersökning

SCB:s medborgarundersökning är en enkätundersökning som görs på uppdrag av kommunerna. De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval av personer i åldern 18 år och uppåt som dras från befolkningsregistret. Urvalsstorleken är olika beroende på hur stor kommunen är. Den som är med i undersökningen kan svara via en pappersenkät eller på webben, där det även går att svara på engelska. Det går även att få pappersenkäten på arabiska. Årets undersökningsperiod pågår till den 3 november. Resultaten presenteras i december.