Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vägarbete på Lummelundsväg 4-15 september

Publicerad 2022-08-24 13:40
En del tekniska arbeten ska göras i den trådlös elvägen på Lummelundsväg (väg 149) under tiden 4-15 september.

En sträcka på 850 meter av Lummelundsväg mellan Hangarvägen och Bergbetningen/Lilla Hästnäskviar stängas av och trafiken ledas om. Trafikomledningen komer ske via Snäckbacken - Gustavsvikvägen - S:t Göransgatan - Norderväg.

Arbetena påbörjas söndag 4 september och inleds med avspärrning av båda körfälten. Senast måndag 12 september öppnas norrgående körfält igen. Södergående körfält öppnas senast torsdag 15 september.

Södergående gång- och cykelväg stängs av längs den aktuella sträckan och gångtrafikanter samt cyklister hänvisas därför till norrgående gång- och cykelväg som kommer att vara öppen under hela arbetstiden.