Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nytt maxtest av bräckvattenverket

Publicerad 2022-08-24 10:10
Med start i dagarna och vid några olika tillfällen en tid framöver ska bräckvattenverket och vattenledningssystemet på södra Gotland driftoptimeras och maxtestas.

Det innebär att många kubikmeter vatten per dygn skickas ut på ledningsnätet och kan inte förbrukas, utan leds ut i diken och annat eftersom det inte finns avsättning för så mycket dricksvatten just nu.
- Det kan se konstigt ut med vatten i åar och kanske på åkrar eller att man ser att vi spolar ut vatten på olika ställen, men det är enda sättet att maxtesta verket, förklarar regionens vattenchef Patrik Johansson och tillägger:
- Vi på regionen gör allt för att inte behöva släppa ut dricksvatten i åar med mera så vi driftoptimerar.

Bräckvattenverket ska kunna producera 312 kubikmeter avsaltat havsvatten per timme. Verket invigdes för några år sedan, men bland annat på grund av pandemin har inte kompletta maxtest kunnat göras.

Varit i kontakt med dikesföretag

Intaget av råvatten till verket sker via en sjöförlagd intagsledning. Under maxtestet ska intag och hela verket provas. Men också ledningsnätet, pumpar och vattentorn blir testade. Avsaltningsverket levererar dricksvatten i det kommunala nätet på södra Gotland samt så småningom även norrut upp till Visby. Utbyggnad av ledningsnätet norrut pågår för fullt.
- Vi har varit i kontakt med dikesföretag och andra på södra och mellersta ön för att förklara att vi gör testet och måste släppa ut överflödigt vatten, berättar Patrik Johansson.

Verket viktigt

Dricksvattensituationen på Gotland - främst på södra ön - har i många år varit besvärlig. Verket, som alltså avsaltar vatten från Östersjön, är ett absolut måste för att Gotland ska klara den framtida dricksvattenförsörjningen. Verket, som invigdes i augusti 2019. De gångna somrarna har visat hur viktigt det nya vattenverket är. Men man har hittills alltså inte kunnat köra med full kapacitet eftersom det krävs tekniska injusteringar etc. Verket har dock kunnat leverera tillräckliga mängder för sommarens behov. Bräckvattenverket möjliggör ett mindre uttag av grundvatten, vilket är av stor vikt för att uppnå en hållbar dricksvattenförsörjning på Gotland och minska risken för att våra grundvattentäkter överutnyttjas.